Equips ENG i SERVEIS
 
INTERVÍDEO TV, SL
Ofereix un servei d’equips ENG amb els formats següents:
• Betacam Sp
• Betacam SX
• Betacam Digital
• DVC Pro 25/50
• P2 (Panasonic)
 
I també:
• Pole Cam
• Steady Cam
• Sales de postproducció 
• Apple FinalCut
• Controls de realització SD i HD 
• Canvi de formats: 16 mm, 8 mm, Super 8, VHS, DV, HDV, Betacam, Betacam Digital, DVC Pro i tot tipus de formats digitals.
 
Tots els nostres serveis són atesos per personal qualificat i amb una àmplia experiència en mitjans audiovisuals.
01 
02 
03 
04 
05 
06