Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer propietat d'Intervídeo, SL, les quals seran tractades amb estricta confidencialitat i per portar a terme les consultes sol·licitades. Altrament us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a carrer de la Creu, 18, 1r. B, E-17002 Girona.